ŠKOLA ODBOJKE

Odbojkaški klub Panda posebnu pažnju poklanja radu sa najmlađima. Za devojčice i dečake uzrasta od 7 do 14 godina, koji vole odbojku, igru i društvo, OK Panda predstavlja pravi izbor.Sve informacije oko upisa u školu odbojke mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona: 063/481-058; 064/178-56-49; 060/8050674

ili doći lično u O.Š.“J.J.Zmaj“O.Š „Svetozar Marković i Srednju Tehničku skolu.

 TERMINI Skole odbojke“Budi Odbojkaš“

„Tehnicka skola“

Ponedeljak: 19:45 – 20:45

Petak: 19:45 – 20:45

Subota 10:00 – 11:00

O. Š.“J.J.Zmaj“

Ponedeljak: 19.30

Sreda: 19.30

Petak: 19.30

O.Š. „SVETOZAR MARKOVIĆ“

Utorak 20:30 – 21:30

Cetvrtak 19:30 – 20.30

Subota 10:00 – 12:00

Odbojkaška škola počela je sa radom 2007. godine i to u okviru OK “Vranje” da bi sa osnivanjem Odbojkaškog kluba “Panada” prešla u jedinstveni sistem Škole odbojke “Budi odbojkaš” u organizaciji OK “Panda”. Upisom u našu školu, deci se omogucuje da se na jedan zdrav i pedagoški ispravan način bave voljenim sportom. Možemo slobodno reći da deca u našoj školi imaju najbolje uslove za trening u Vranju. Treniraju isključivo loptama marke Viner i Mikasa, tako da svaka dva deteta imaju jednu loptu na raspolaganju na trenig. U radu sa decom u Školi odbojke koristi se veliki broj rekvizita kako bi se sto kvalitetnije razvila dečija motorika i na taj način deci omogućilo da što lakse savladaju odbojkašku tehniku.

ODBOJKAŠKA ŠKOLA “BUDI ODBOJKAS” ima dve grupe i to:

PERSPEKTIVNA SELEKCIJA “BUDI ODBOJKAŠ”
REKREATIVNA SELEKCIJA “BUDI ODBOJKAŠ”

Perspektivna selekcija “Budi odbojkaš” je osnovni sistem Odbojkaskog kluba “Panda” gde deca prolaze obuku kroz tri stepena odbojkaške skole i to:

Prvi stepen je mešovita grupa (devojčice i dečaci) uzrasta od 7 do 10 godina
Drugi spepen je mešovita grupa uzrasta 11 i 12 godina.
Treći stepen su deca od 13 i 14 godina podeljena na devojčice i dečake

Prvi stepen – mešovita grupa (devojčice i dečaci) uzrasta od 7 do 10 godina

Polaznici odbojkaške škole prvog stepena su učenici od prvog do četvrtog razreda osnovneš kole, (7-10 godina starosti). Osnovni zadaci rada – treninga u prvom stepenu odbojkaške škole su – da se pravilno deluje na fizički razvoj dece, da se razvijaju kretne navike (hodanje, trčanje, skokovi i bacanja) u različitim uslovima, kretna svojstva treba da se razvijaju u skladu sa latentnim motoričkim prostorom dece ovog uzrasta. U ovom stepenu odbojkaške škole preporučuje se dva treninga nedeljno I jedno takmičenje, koje ne mora biti odbojkaško nadmetanje. Svaku aktivnost u ovom periodu treba raditi kroz igru, jer kroz nju deca upoznaju sebe i druge.

Drugi stepen – mešovita grupa uzrasata od 11 i 12 godina

U ovaj stepen odbojkaške škole, uključeni su učenici petog i šestog razreda osnovne škole, odnosno deca starosti od 11 i 12 godina. Određeni zadaci rada u ovom stepenu odbojkaške škole, koje bi trebalo ispuniti su – pravilan i skladan fizički razvoj budućeg odbojkaša, u skladu sa motorikom deteta otpočeti rad na obučavanju tehničkih elemenata odbojkaške igre, upoznavanje sa osnovnim pravilima igre. U ovom stepenu odbojkaške škole, s obzirom da su deca već stekla određene navike za fizičkom aktivnošću, trebalo bi raditi 3 puta nedeljno, plus utakmice unutar grupe. Za razliku od predhodnog stepena, gde je imperativ bio na opštem razvoju i stvaranju navika za treningom, u ovom stepenu počinje se sa specifičnim vežbanjem, odnosno obučavanjem elemenata odbojkaške igre (odbojkaški stavovi i kretanja, odbijanje lopte prstima i čekićem, donji i gornji servis)

Treći stepen – deca 13 i 14 godina podeljena na devojcice i decake

Treći stepen odbojkaške škole obuhvata decu sedmog i osmog razreda osnovne škole, odnosno uzrast od 13-14 godina starosti. Zadaci treninga u ovom periodu su – dalji pravilan i skladan fizički razvoj, usavršavanje usvojenih tehničkih elemenata i nastavak obučavanja novih elemenata, teorijski rad sa decom (taktika i taktičke varijante, sistemi igre, kompozicija tima i pravila igre, koja u ovom stepenu treba poznavati radi utakmica). S obzirom da je u pitanju naprednija grupa preporučuje se trening 4 puta nedeljno u trajanju od sat i po, plus jednom nedeljno utakmica ili unutar grupe ili prvenstvena. Što se tiče tehnike odbojke, praktično u ovom periodu deca se obučavaju takmičarskoj tehnici ,odnosno upotrebi tehnike u takmičarskim uslovima, uslovima igre (više se ne rade odbijanja lopte prstima i čekićem, već dodavanja, zatim servis odozgo (sa i bez rotacije), stavovi i kretanja u igri, smečiranje, blokiranje).

Postanite deo tima koji se igra, smeje, raste i pobeđuje!

Sve informacije za upis u školu odbojke mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona:

063/481-058; 064/178-56-49; 063/8050674,

ili doći lično u O.Š.“J.J.Zmaj“O. Š „Svetozar Marković“ i Srednju Tehničku skolu.