Statut

Na osnovu člana 24. st. 1 i čl. 25. st. 1. Zakona o sportu ( Sl. Glasnik RS, br. 52/96), člana 21. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ( Sl. Glasnik RS br. 24/82, 17/84, 40/84, 12/89), na Osnivačkoj Skupštini Odbojkaškog kluba „Panda“ održanoj 06.02.2008.godine usvojen je Statut Odbojkaškog kluba “ Panda “.

 

S T A T U T

ODBOJKAŠKOG KLUBA

„PANDA“

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Odbojkaški klub “ Panda “ ( u daljem tekstu Klub ) je sportska organizacija, osnovana 06.02..2008.godine, u koju se dobrovoljno udružuju građani

radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim statutom, zakonom i sportskim pravilima nadležnih odbojkaških saveza.

Ciljevi i zadaci Kluba su sportsko – rekreativne prirode, druženje i razvijanje takmičarskog duha kroz odbojkašku igru, takmičenje sa drugim klubovima, okupljanje dece i omladine, otkrivanje talenata, podsticanje zdravog života i razvijanje moralnih ljudskih vrednosti.

U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka organizacija je samostalna.

 

Član 2.

Naziv Kluba je : Odbojkaški klub “ Panda “.

Skraćeni naziv je: OK „Panda“

Sedište Kluba je :Ulica Gračanička 23,17500 Vranje.

Područje delovanja Kluba je grad Vranje.

 

XV PRESTANAK RADA KLUBA

Član 60.

Klub prestaje sa radom kada o tome odluku donese Skupština Kluba većinom od broja prisutnih članova i u slučajevima predviđenim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Kluba sredstva koja ostanu posle podmirenja obaveza prenose se osnivačima srazmerno njihovom doprinosu u radu i razvoju Kluba.

 

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

Opšti akti Kluba usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Član 62.

Ovaj Statut stupa na snagu 8 (osam) dana po objavljivanju na oglasnoj tabli.

amss   termovent   Pint electronic   elba   Reklama   Reklama   Reklama   Reklama   Reklama

DRAGА DECO I RODITELJI Odbojkaski klub „PANDA“ PETU godinu zaredom organizuje LETNJI ODBOJKASKI KAMP ZA DEVOJCICE I DECAKE. Kamp ce biti organizovan od 01.08. - 08.08.2013.god. u Sokobanji najboljoj vazdusnoj banji, prvoj ekoloskoj opstini u Srbiji, sa umereno-kontinentalnom klimom. Sokobanja se nalazi na nadmorskoj visini od 400 metara u blizini Bovanskog jezera, cijom sredinom kotline protice kristalno cista reka Moravica, bez bilo kakve industrije i „prljave tehnologije“, idealne nadmorske visine, ekološka sredina i čist vazduh sa najvecom koncentracijom negativnh jona u Evropi, uslovi su koji garantuju uspešan sportki odbojkaski kamp.


Predvidjen je za devojčice i dečake uzrasta od 7 do 18 godina. Na kampu polaznici mogu nauciti, obnoviti i utvrditi svoja znanja i sposobnosti iz osnovnih elemenata odbojkaske igre, pod strucnim rukovodstvom nasih najboljih trenera (Djordjevic Dejana i Trajkovic Dejana, Arsic Sase i Andonovic Nikole)... Opširnije

Tehnička Škola-Škola Odbojke          Tehnička Škola-Mlađe Pionirke          Tehnička Škola-Seniorke          Ekonomska Škola-Seniorke          O.Š J.J.Zmaj-Mlađe Pionirke


     Dan                 Vreme                         Dan            Vreme                         Dan          Vreme                     Dan          Vreme                       Dan          Vreme

   Utorak            19:15-20:15               Ponedeljak     19:45-20:45             Ponedeljak     20:45-22:00          Utorak      19:30-21:00             Ponedeljak     19:45-21:00

   Četvrtak         19:15-20:15                    Petak        19:45-20:45                 Sreda        19:30-21:00          Četvrtak    19:30-21:00                Sreda         19:45-21:00

   Subota           10:00-11:00                  Subota        11:00-12:30                 Petak        20:45-22:00                                                          Ćetvrtak       19:45-21:00

Još uvek nema važnih obaveštenja!

Još uvek nema važnih obaveštenja!

Još uvek nema važnih obaveštenja!

Još uvek nema važnih obaveštenja!

Još uvek nema važnih obaveštenja!

Kontakt informacije OK Panda Vranje:
# Pozicija Ime Elektronska pošta Broj mobilnog telefona
1.  Predsednik kluba   Tončić Oliver   okpanda@hotmail.com   063/481-058
2.  Trener   Đordjević Dejan   dejandjordjevic017@gmail.com   064/178-56-49
3.  Trener   Trajković Dejan   dejantrajkovic017@gmail.com   063/700-27-51
4.  Trener   Arsić Saša   saja.arsic@gmail.com   062/801-96-16
5.  Trener   Andonović Nikola   andonovic.nikola@okpanda.org.rs   064/654-23-74
6.  Trener   Jelena Jovanović   3jjjovanovic@gmail.com   063/747-91-10
7.  Trener   Krstić Milica   krtsic.milica@okpanda.org.rs   063/816-62-55
8.  Trener   Mladenović Dragan   mladenovic.dragan@okpanda.org.rs   064/18-69-717
9.  Trener   Đordjević Aleksandra   djordjevic.aleksandra@okpanda.org.rs   064/29-25-123
© 2021 Odbojkaški Klub OK Panda Vranje. Sva prava zadržana. XHTML / CSS Valid.
Design by Web Dizajn Komšija.